uitdaaagende programma's voor de kinderopvang

Trots met een gezicht:

  • is het nieuwste trainingsprogramma, bedoeld om ouders te laten ervaren dat de kinderopvang het verlengstuk is in de opvoeding van hun kind,
  • geeft pedagogische medewerkers en managers praktische handvatten om met ouders en collega's in gesprek te gaan over de begeleiding, ontwikkeling en ontplooiing van het kind,
  • biedt veel toegevoegde waarde in de jaarlijkse HR-cyclus binnen uw organisatie.

Trots met een gezicht:

creëert een ontvankelijk team dat enthousiasme toont met een open en 'trotse' houding. Uw team gaat openstaan voor vragen en feedback.

Trots met een gezicht:

daaagt uw pedagogische medewerkers uit verantwoord en professioneel een relatie aan te gaan met het kind, de ouders en collega's. Durft contact te maken én vindt samenwerking.

Trots met een gezicht:

zorgt ervoor dat uw team coöperatief is met de bedrijfsvoering van uw organisatie, met een gemotiveerde en betrokken werkhouding.