uitdaaagende programma's voor de kinderopvang

Pedagogisch veilig leefklimaat

De kinderopvang sector staat aan de vooravond van een grote uitdaging in de samenleving. De sector moet innoveren in nieuwe kwaliteits- en herpositioneringconcepten. En zich blijven voorzien in voldoende en gekwalificeerd pedagogisch personeel. Zo kan het huidige hoge niveau van het pedagogische klimaat in Nederland blijven bestaan.

Deze laatste uitdaging willen wij als trainers van daaag samen met u vormgeven.